Het Schild

In de linkerhelft van het schild staat een hoppeblad en hoppebelletjes. Dit omdat het bier natuurlijk een belangrijke rol speelt in het clubleven, maar vooral vanwege de bloeiende hoppeteelt in en rond Asse. Deze hoppecultuur wordt jaarlijks herdacht met de Hopduvelfeesten

Sommigen beweren echter dat het om een eikeblad met eikels gaat, waarvoor dat zou staan laten we aan de verbeelding over.

In de rechterhelft van het schild bevinden zich in 3 banden de clubkleuren en het monogram. Dit monogram is een combinatie van de letters F,V,C en P, gevolgd door een uitroepteken. Deze letters staan voor Floreat, Vivat, Crescat Payottenland! (Moge Payottenland bloeien, leven en groeien!)